sâmbătă, decembrie 29, 2012

Invenții Laurențiu Olaru: Centrala individuală vs centrala de bloc


Centrala individuală
Instalația individuala, de apartament implica costuri de aproximativ 2000 euro.
Proiect si avize pentru rețeaua de alimentare cu gaze a cazanului.
Modificarea instalației interioare.
Cedarea unui spațiu din apartament destinat centralei.
Costurile periodice a reautorizării funcționarii cazanului.
Costurile defectelor si deranjul iscat pentru remediere.
Extinderea si complicarea rețelei de țevi in întreg blocul de locuințe si pericolele posibile.
Perspectiva creșterii continue a costului gazelor naturale si dependenta de gaze.

Varianta cu centrala de bloc:

Costuri 250 – 300 euro de apartament fara cel mai mc deranj.
Costul căldurii identic cu cel realizat de cazanul de apartament.
Încetarea prizonieratului fata de gazele naturale, pentru ca o centrala mai mare poate fi adaptata unui alt tip de combustibil


Rezervele de petrol si gaze sunt limitate in timp ce consumul este in creștere, ceea ce determina creșterea continua a preturilor combustibililor. Singurele contra măsuri sunt diminuarea consumului prin eficientizarea arderilor si înlăturarea pierderilor
Pierderile cele mai mari au loc pe rețelele de transport agent termic. Oricât ar fi perfecționata, izolația termica a canalelor de transport va avea pierderi, uneori foarte reduse dar niciodată zero. Pentru înlăturarea acestor sunt necesare surse de căldura (centrale termice) alături de obiectivele de încălzit. Acest lucru nu a fost posibil datorita costurilor si spațiului necesare unei centrale termice care trebuie sa respecte PT-A1 privind volumul minim obligatoriu de 18 m³, care sa permită accesul personalului de întreținere la toate echipamentele din centrala si un geam de siguranța cu rolul de a se sparge in scopul defulării unei eventuale explozii.
Materialele ușoare, bune izolatoare termice, suficient de rezistente din punct de vedere mecanic au permis construcția unui nou tip de centrala care îndeplinește PT-A1 si aduce in plus o serie de avantaje care nu pot fi neglijate.
  • 1.                                                                In primul rând costul este sub 10% fata de costurile tipului vechi.
  • 2.                                                                 Timpul de execuție este de 7 – 10 zile fata de 6 luni , un an.
  • 3.                                                                 Volumul unei eventuale explozii este proporțional cu volumul gazului acumulat. Câțiva metri cubi fata de câteva zeci de metri cubi.
  • 4.                                                                 Accidentele provocate de schijele provenite din spargerea ferestrei de siguranța dispar o data cu fereastra pentru ca noul tip de centrala eliberează suflul prin pivotarea acoperișului.
  • 5.                                                                 Amplasare este simpla putându-se face si pe planșeu superior.
  • 6.                                                                 Scoaterea unității de combustie, unde este cazul, in afara clădirii deservite echivaleză cu dezamorsarea unei bombe de mare calibru. Fisuri datorate îmbătrânirii materialelor de etanșare ale rețelei de alimentare cu gaze, vechi de peste 20 – 30 ani sunt predispuse la fisurare si pot deschide drumul gazului spre clădirea deservita.
  • 7.                                                                 Înlăturarea accidentelor prin asfixiere datorate staționarii personalului in incinta centralei.

Reducerea costurilor căldurii este atât de mare încât amortizarea investiției are loc in primele doua sezoane reci, dar acesta reducere continua sa se acumuleze pe toata durata de viata a echipamentelor, adică cel puțin 30 ani.
In fata unei piețe care se prăbușește sufocata de echipamente sofisticate, încărcate cu funcții inutile si electronica in exces, cu un finisaj impecabil dar neavenit exista oportunitatea unei afaceri reale din care câștigă si cei care asista doar, fie ca ma refer numai la menajarea mediului si siguranța vieți.
Înlocuirea centralelor termice este de maxima urgenta si absolut obligatorie pe plan național si constituie piața brevetului 122819. Pași importanți au fost deja făcuți si consta in realizarea cazanelor simple si deosebit de robuste cu durata de viata de 30 ani si garanție ce tinde către 10 ani, autorizate ISCIR de tip CE si proiecte de execuție.
Spatiile si mijloacele de producție necesare sunt prezentate in fotografii.

Lucrările pot începe imediat. In sectorul de stat, costurile investiție sunt acoperite in mare parte de de economiile realizate la consumul de gaze, economii care, asa cum am mai arătat continua sa se acumuleze si după amortizarea investiției.
Exista certitudinea îmbunatățirii confortului termic si realizarea unei siguranțe maxime de funcționare.
Proiectele centralelor ale cazanelor, autorizațiile, mijloacele si spatiile de producție sunt disponibile.
Demararea investiție mai poate fi întârziata de lentoarea autorităților dacă își asuma riscul unor evenimente nedorite si a sumelor care se pierd zilnic.
In sectorul privat investiția poate fi inițiata imediat de actualii furnizori de căldura din sistemul centralizat (termocentralele sunt un alt subiect) începând in zone care sunt cu probleme.
Acea parte a populație indecisa privind sistemul pe care și-l dorește trebuie sa cunoască tot ce recomanda un sistem sau altul pentru a alege in deplina cunoștința de cauza.


I Like EURES

Protecţia consumatorilor în presă