vineri, aprilie 25, 2014

Inițiativa cetațenească europeană Apa este un drept al omului”

Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu:Apa și salubritatea reprezintă un drept al omului! Apa este un bun public și nu o marfă!
Statutul actual: Răspuns primit 
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2012)000003
Data înregistrării: 10/05/2012
Data publicării acestei traduceri: 11/06/2012
Înregistrată în limba: EN /Alte versiuni lingvistice: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Obiect:Invităm Comisia Europeană să propună o legislație de implementare a dreptului omului la apă și salubritate, după cum este recunoscut de Organizația Națiunilor Unite, și de promovare a asigurării cu apă și salubritate ca servicii publice de bază pentru toți.
Obiective principale:Legislaţia UE trebuie să ceară guvernelor să asigure şi să ofere tuturor cetăţenilor apă potabilă suficientă şi curată şi salubritate. Cerem ca: 1. Instituțiile UE și Statele Membre să fie obligate să se asigure că toți locuitorii se bucură de dreptul la apă și salubritate. 2. Alimentarea cu apă şi gestionarea resurselor de apă să nu fie supuse "normelor pieţei interne" şi ca serviciile de apă să fie scutite de liberalizare. 3. UE să-și sporească eforturile pentru a asigura accesul universal la apă şi salubritate.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori:Alte versiuni lingvistice: EN NL
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
  • Reprezentant: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
  • Supleant: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
  • Alţi membri: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Anexă:Alte versiuni lingvistice: EN
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare:
Ultima actualizare: 20/12/2013
Numele sponsoruluiData[1]Suma în euro[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU)28/11/201320.000
European Federation of Public Service Unions (EPSU)18/04/201320.000
European Federation of Public Service Unions (EPSU)03/04/2012100.000

Valoarea totală a susţinerii şi finanţării: 140.000 €
[1]
 
Data la care s-a primit contribuţia. În cazul contribuţiilor în natură, indicaţi data la care aţi început să le primiţi.
[2]
 
Valoarea reală a finanţării sau valoarea estimată a contribuţiilor în natură.
Alte informaţii referitoare la susţinere şi finanţare: final financial statement.docx (175154 bytes)
Numărul declaraţiilor de susţinere la data prezentării:
Austria
57.643
Belgia
40.549
Bulgaria
1.406
Cipru
2.924
Croaţia
0
Danemarca
(3.495 *)
Estonia
516
Finlanda
14.589
Franţa
(17.247 *)
Germania
1.236.455
Grecia
33.220
Irlanda
2.513
Italia
65.223
Letonia
393
Lituania
13.252
Luxemburg
5.566
Malta
1.635
Polonia
3.962
Portugalia
13.964
Regatul Unit
7.104
Republica Cehă
7.575
România
3.176
Slovacia
20.988
Slovenia
17.546
Spania
58.051
Suedia
11.579
Ţările de Jos
21.469
Ungaria
18.245

Număr de semnatari:1.659.543

* Certificate primite după data prezentării inițiativei. Cifrele nu includ numărul total al semnatarilor.
Răspunsul Comisiei Europene:Data deciziei: 19/03/2014
Documente oficiale referitoare la decizie:

I Like EURES

Protecţia consumatorilor în presă