miercuri, august 26, 2015

UE: Consultare publică privind normele contractuale pentru achiziționarea online a conținutului digital și bunuri corporale


03-09-2015
La elaborarea politicii și a legislației, Comisia Europeană se consultă pe scară largă cu cetățenii UE și cu părțile interesate, prin consultări publice.

Domeniul politicii (s)

Materie de justiție civilă, piața internă și protecția consumatorilor

Grup țintă (s)

Toți cetățenii și organizațiile sunt invitați să contribuie la această consultare.

Perioada de consultare

De la 12.06.2015 până la 03.09.2015

Obiectivul consultării

Consumatorii și întreprinderile folosesc internetul mai mult și mai mult pentru a cumpăra produse, acces divertisment și de a gestiona viața de zi cu zi. În 2014, 50% din consumatorii din UE cumpărături on-line, în creștere de la 30% în 2007. În 2013, 38% din întreprinderile din UE-28 de bunurile și serviciile achiziționate on-line.
Cu toate acestea, e-comerțului transfrontalier în cadrul UE este încă departe de a atinge potențialul maxim. Doar 18% dintre consumatorii care au folosit internetul pentru scopuri private în 2014 a cumpărat online din altă țară a UE în timp ce 55% au făcut acest lucru pe plan intern. Doar 12% dintre comercianții cu amănuntul din UE vând on-line pentru consumatori în alte țări ale UE, în timp ce mai mult de o treime (37%), atât pe plan intern face. Există o serie de motive pentru care piața unică digitală nu a atins încă potențialul maxim în UE.
Strategia UE Digital piața unică adoptat de Comisie la 06.05.2015 stabilește o abordare holistică care cuprinde cele mai importante bariere care împiedică în prezent e-commerce transfrontalier. Una principala problemă identificată ca împiedicând întreprinderile și consumatorii să beneficieze pe deplin de piața unică digitală sunt diferite norme contractuale care se aplică vânzărilor transfrontaliere în cadrul UE.
Scopul acestei consultări publice este de a colecta punctele de vedere părților interesate cu privire la modalitățile posibile de a elimina obstacolele de drept al contractelor legate de achizițiile online a conținutului digital și bunuri corporale. Aceasta nu are ca scop abordarea problemelor legate de autor ca acest lucru va fi supus la un curs separat de acțiune.

Cum să-și prezinte contribuția dumneavoastră

Noi bun venit contribuții din partea cetățenilor, organizațiilor și autorităților publice.
Chestionarul on-line este disponibil în următoarele limbi ale UE: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO , SK, SL, SV. Contribuțiile pot fi depuse în orice limbă oficială a UE.
În interesul transparenței, Comisia solicită organizațiilor care doresc să-și prezinte observațiile în contextul consultărilor publice să furnizeze Comisiei și publicului larg informații cu privire la cine și ce reprezintă prin înregistrarea în Registrul de transparență și abonarea la ei Codul de Conduita. În cazul în care o organizație decide să nu furnizeze aceste informații, politica declarată a Comisiei de a lista contribuția, ca parte a contribuțiilor individuale. (Standarde de consultare, a se vedea COM (2002) 704, și Comunicare privind ETI Follow-up, a se vedea COM (2007) 127 din 21/03/2007).
Dacă sunteți o organizație înregistrată, vă rugăm să indicați numărul de ID Inregistrare când răspunde la chestionarul online. Contribuția dumneavoastră va fi considerat ca reprezentant al punctele de vedere ale organizației dumneavoastră.
Dacă organizația dumneavoastră nu este înregistrată, aveți ocazia de a Înregistrează-te acum. Atunci vă puteți întoarce la această pagină și să prezinte contribuția dumneavoastră ca o organizație înregistrată.
Contribuțiile primite vor fi publicate pe internet. Este important să citiți declarația specifică de confidențialitate atașată la această consultare pentru informații despre modul în care vor fi folosite datele dumneavoastră personale și contribuția.

Vezi chestionarul

Chestionar de consultare publică msw8(60 kB) Traducerile linkului anterior  (click pe bubble pentru a găsi limba)

Documente de referință și a altor consultări, legate de

Detalii de contact

Serviciul responsabil:
JUST.A2 DG Justiție și consumatori
Adresa poștală Comisia Europeană
Direcția Generală pentru Justiție și consumatori
Unitatea A2 - drept contract
B-1049 Bruxelles
Belgia

Protecția datelor Disclaimer

Protecția datelor cu caracter personal http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata
Contribuțiile primite vor fi publicate pe site-ul DG Justiție. Pentru informații suplimentare cu privire la hotărârile de confidențialitate pentru această consultare publică a vedea următorul declarația specifică de confidențialitate pdf(15 Traducerile linkului anteriorkB).

A lua legatura cu

traducere Google

I Like EURES

Protecţia consumatorilor în presă