joi, octombrie 15, 2015

Priorităţile Comisiei Europene şi consumatorii

O serie de puncte din priorităţile Uniunii Europene pentru anul 2016 cuprind preocupări legate de protecţia consumatorilor :
Prioritatea 2 : O piață unică digitală conectată. ● simplificarea legislației privind protecția consumatorilor pentru cumpărăturile on-line liberul acces la bunuri și servicii digital ● europenizarea suplimentară a normelor privind drepturile de autor ●normele anti-roaming ale UE normele comune adoptate de Comisia Europeană în ceea ce privește protecția consumatorilor de servicii digitale, protecția datelor și protecția consumatorilor în efectuarea achizițiilor on line.
Prioritatea 3: O uniune a energiei solidă și cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor.  ● conectarea rețelelor și prin unirea puterii europene atunci când negociem cu țări din afara UE  diversificarea surselor de energie - astfel încât Europa să poată trece rapid la alte canale de aprovizionare în cazul în care costul financiar sau politic al importurilor din Est devine prea mare sprijinirea țărilor din UE pentru a deveni mai puțin dependente de importurile de energie ● măsuri privind eficienţa energetică a clădirilor  ● prevenirea denaturării de către companii a pieței interne a energiei ●   consumatorii dintr-un stat membru ar trebui să poată face alegeri în cunoștință de cauză și să poată cumpăra energie în mod liber și simplu de la orice  companie ● preluarea de către consumatori a controlului asupra consumului lor de energie  
Prioritatea 4 : O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată. ● tarife bancare transparente și comparabile și posibilitatea de a schimba mai ușor contul bancar  promovarea comerțului electronic în UE, prin facilitarea utilizării serviciilor de plată electronică.
Prioritatea 5: O Uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă  ●   instituirea  unui sistem european de asigurare/reasigurare a depozitelor bancare
Prioritatea 6: Un acord de liber schimb cu SUA rezonabil și echilibrat. Reducerea  reciprocă a taxelor vamale recunoașterea  reciprocă a standardelor privind produsele între UE și SUA sau întreprinderea de măsuri în vederea creării unor standarde transatlantice accesul UE pe piața SUA, dar nu trebuie să submineze standardele UE
Prioritatea 7. : Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă protejarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal ale cetățenilor UE

Prioritatea 10. : O Uniune a schimbărilor democratice ● revizuirea legislației UE privind sănătatea și securitatea: în prezent, din cauza complexității normelor din acest domeniu, lucrătorii se regăsesc prea des fără protecție pe teren ●Participarea directă la dialoguri cu cetățenii ● Problemele europene au nevoie de soluții europene, așa cum problemele naționale au nevoie de soluții naționale ● reglementări noi privind OMG.

I Like EURES

Protecţia consumatorilor în presă