miercuri, aprilie 13, 2016

Căutarea informaţiilor despre locuri de muncă în străinătate

Căutarea informaţiilor despre locuri de muncă în străinătate

Angajatorii europeni au posibilitatea de a folosi diferite servicii şi instrumente de comunicare pentru a-şi prezenta ofertele de locuri de muncă. Lista de mai jos oferă o prezentare generală a surselor de informaţii aflate la dispoziţia dumneavoastră în întreaga Europă.

SERVICIILE PUBLICE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI EURES – PORTALUL MOBILITĂŢII PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

 • Vizitaţi biroul local sau regional de ocupare a forţei de muncă pentru consiliere. Este posibil să întâlniţi în cadrul acestuia un consilier EURES care să vă ofere asistenţă suplimentară personalizată.
 • Consilierii EURES vă pot oferi sfaturi cu privire la oportunităţile de lucru pe piaţa europeană a muncii, vă îndrumă către potenţiali angajatori şi vă oferă informaţii detaliate privind condiţiile de viaţă şi de muncă în străinătate.
 • Participaţi la prezentările angajatorului, la atelierele de dezvoltare a competenţelor şi la târgurile de locuri de muncă organizate de EURES în ţara dumneavoastră. Detaliile evenimentelor la nivel european pot fi consultate la rubrica „Events Calendar” (Calendarul evenimentelor) pe pagina de întâmpinare a portalului EURES.
 • Un alt punct de informare util pentru a afla informaţii despre condiţiile de viaţă şi de muncă într-o altă ţară din SEE este secţiunea „Condiţii de viaţă şi de muncă” a portalului EURES. Aici se găsesc informaţii detaliate despre fiecare ţară.
 • Căutaţi oferte de muncă EURES adecvate în orice ţară din SEE folosind facilitatea „Căutarea unui loc de muncă” de pe portalul EURES. Puteţi consulta oferte de locuri de muncă din 31 de ţări europene, actualizate în timp real, care acoperă o gamă largă de ocupaţii, inclusiv oferte permanente şi sezoniere. Ofertele de muncă EURES care vizează în mod special recrutarea transnaţională sunt marcate cu drapelul european.
 • Facilitatea „Căutarea unui loc de muncă în EURES” are o interfaţă uşor de utilizat. Solicitanţii de locuri de muncă pot să selecteze, de exemplu, o ţară, o regiune, o profesie, un tip de contract sau să combine mai multe criterii pentru a găsi un loc de muncă. Interfaţa este disponibilă în cele 25 de limbi ale SEE.
 • Ofertele de locuri de muncă publicate pe portalul EURES sunt în mare parte importate direct din bazele naţionale de date conţinând oferte de locuri de muncă. În general, doar titlul şi descrierea locului de muncă figurează în limba oficială a ţării sursă. Alte detalii despre locul de muncă respectiv, precum tipul de contract, experienţa şi nivelul de studii necesar etc. sunt , de multe ori, traduse.
 • Trebuie ştiut faptul că angajatorul este cel care decide în ce limbă este publicată oferta de muncă în cadrul rubricii „Căutarea unui loc de muncă în EURES”. Dacă un angajator este interesat în mod special să recruteze la nivel internaţional, oferta poate fi publicată într-una sau mai multe limbi diferite de limba angajatorului.

ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE

 • Ofertele de muncă ale instituţiilor publice naţionale şi internaţionale sunt publicate pe siturile acestora. Trebuie reţinut faptul că, pentru majoritatea posturilor în administraţia publică, este necesar să susţineţi anumite teste şi examinări pentru a fi înscrişi pe o listă preferenţială de candidaţi. Dacă apăsaţi pe butonul „Linkuri” situat pe bara de sus a paginii de întâmpinare a portalului EURES, veţi găsi o listă cuprinzătoare de organizaţii şi instituţii care oferă, de asemenea, informaţii şi oportunităţi de angajare.
 • Ofertele de locuri de muncă în cadrul instituţiilor europene nu sunt disponibile pe portalul EURES. Acestea sunt publicate pe situl internet al Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO).

AGENŢIILE PRIVATE DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI DE RECRUTARE

 • În multe state membre, există agenţii private de ocupare a forţei de muncă orientate în mod special spre găsirea unor candidaţi pentru locurile de muncă temporare în străinătate. De asemenea, agenţiile private de recrutare din ţara dumneavoastră sau din străinătate vă pot oferi o gamă largă de informaţii. Acestea vă vor îndruma în procedurile de depunere a candidaturii şi vă vor ajuta să înţelegeţi cerinţele legale care însoţesc mutarea dumneavoastră. Înainte să apelaţi la aceste agenţii, verificaţi dacă sunt înregistrate în mod corespunzător şi dacă percep comisioane pentru serviciile oferite. De asemenea, verificaţi natura contractului de angajare pe care îl oferă.

ALTE SURSE DE INFORMAŢII

 • Căutaţi evenimente relevante sau alte oferte de locuri de muncă pentru absolvenţi pe situri internet specializate sau cu ajutorul motoarelor de căutare on-line (de exemplu, Google, Yahoo etc.), în ziarele naţionale, în publicaţiile de specialitate (de exemplu, reviste de orientare profesională) şi, de asemenea, prin centrul de cariere sau asociaţia/liga studenţilor din cadrul universităţii dumneavoastră. Marile biblioteci publice primesc, de obicei, cu regularitate ziare şi publicaţii străine. De asemenea, puteţi consulta linkul „Informaţii şi oferte de locuri de muncă pentru absolvenţi” de la rubrica „Linkuri conexe”, unde veţi găsi multe adrese internet utile din SEE.
 • A petrece o perioadă de timp în ţara pe care aţi ales-o fie în cadrul unui stagiu, fie cu un contract de muncă temporar constituie o modalitate ideală de a cunoaşte ţara respectivă, oferindu-vă posibilitatea de a căuta un loc de muncă la faţa locului. Multe societăţi mari oferă astfel de contracte temporare. Căutaţi oferte de stagii accesând linkul „Informaţii şi oferte de locuri de muncă pentru absolvenţi”
 • Până acum aţi beneficiat de câteva sfaturi privind modalitatea de căutare a unei oportunităţi profesionale ca angajat. V-aţi gândit vreodată la posibilitatea de a începe o afacere într-un alt stat membru? Aţi auzit despre noul proiect-pilot al Comisiei Europene intitulat „ERASMUS pentru tinerii întreprinzători”? Acest program de mobilitate îşi propune să încurajeze formarea (1-6 luni de şedere în străinătate), crearea de reţele şi schimbul de experienţă între tinerii întreprinzători prin intermediul unor stagii în cadrul unor întreprinderi mici şi mijlocii dintr-un alt stat membru al UE.

II. Aspectele practice şi legale ale mobilităţii

 • Cum aş putea să valorific la maxim propriile competenţe pentru un loc de muncă în străinătate?
  Absolvenţii aflaţi în căutarea unui loc de muncă în general şi studenţii care au mai puţine şanse pe piaţa muncii în special trebuie să fie capabili să se adapteze la noile oportunităţi de angajare. Evaluaţi-vă competenţele personale şi disponibilitatea de a dobândi noi competenţe – gândiţi-vă la încrederea de sine, la convingerea că puteţi să vă atingeţi obiectivele! Deseori, angajatorii nu sunt interesaţi atât de mult de diplome sau domenii de studiu, cât mai degrabă de capacitatea dumneavoastră de a vă asuma responsabilităţi şi de a duce la bun sfârşit sarcinile de lucru.
 • Vor fi recunoscute calificările mele academice şi profesionale?
  Unul dintre cele mai importante aspecte este acela de a afla despre modul în care sunt recunoscute calificările în ţara „gazdă” şi, de asemenea, dacă profesia respectivă este sau nu reglementată.
  Profesiile reglementate
  Profesiile reglementate sunt acele profesii care sunt desfăşurate exclusiv de persoane care deţin anumite calificări (de exemplu, jurişti, contabili, cadre didactice, ingineri, paramedici, medici, stomatologi, chirurgi veterinari, farmacişti sau arhitecţi). Pentru unele dintre aceste profesii, a fost stabilită o listă de calificări recunoscute şi echivalente.
  Profesiile nereglementate
  În alte profesii, angajatorii sunt singurii care decid dacă un candidat va fi capabil să desfăşoare o activitate. Echivalenţa este evaluată pentru fiecare caz în parte, ţinând seama de durata şi conţinutul cursului. În acest caz, puteţi începe să profesaţi de îndată ce găsiţi un loc de muncă, dar trebuie să respectaţi toate procedurile necesare aplicabile profesiei respective în ţara gazdă, care pot fi diferite de cele cu care sunteţi obişnuit.

  O Recomandare de stabilire a Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii (CEC) a fost cosemnată oficial în aprilie 2008 de către Parlamentul European şi Consiliu. Cadrul european al calificărilor (CEC) acţionează ca un instrument de traducere pentru a facilita interpretarea calificărilor naţionale în întreaga Europă, promovând mobilitatea lucrătorilor şi a elevilor între ţări şi înlesnind învăţarea de-a lungul vieţii. Din anul 2012, tuturor calificărilor noi trebuie să le corespundă o referinţă în CEC astfel încât angajatorii şi instituţiile să poată identifica nivelul de cunoştinţe, aptitudinile sau competenţele unui candidat.

  Aflaţi mai multe informaţii despre 
  recunoaşterea calificărilor academice accesând linkul „NARIC” de la „Subiecte conexe” din cadrul rubricii „Sunteţi proaspăt absolvent?” şi secţiunea EQF de pe portalul Europa.
  Există bariere lingvistice?
  În situaţia căutării unui loc de muncă într-o altă ţară, cunoaşterea limbii locale constituie, desigur, un avantaj (şi, uneori, chiar o necesitate). De multe ori, sunt foarte utile cunoştinţele de bază de limbă engleză. Cu toate acestea, competenţele lingvistice necesare pot fi diferite de la un loc de muncă la altul sau de la o ţară la alta şi nu se aplică o regulă generală. Gândiţi-vă să vă înscrieţi la un curs de limbă pentru a vă îmbunătăţi cunoştinţele sau nivelul de competenţă în limba ţării de destinaţie.
 • Pot păstra dreptul la ajutor de şomaj în ţara de origine în timp ce caut un loc de muncă într-un alt stat membru al SEE?

  Dacă momentan sunteţi în şomaj şi doriţi să căutaţi un loc de muncă într-o altă ţară din SEE, puteţi să vă transferaţi ajutorul de şomaj pe o perioadă de 3 luni. Există însă reguli şi condiţii stricte privind transferul ajutorului de şomaj. În primul rând, contactaţi serviciul dumneavoastră local de ocupare a forţei de muncă sau oficiul de şomaj competent.

  Dacă în termen de 3 luni nu aţi găsit un loc de muncă, s-ar putea să fiţi invitat să părăsiţi teritoriul ţării gazdă, deşi autorităţile vă pot oferi un răgaz dacă demonstraţi că aveţi şanse mari de a găsi un loc de muncă. În cadrul rubricii „Condiţii de viaţă şi de muncă” a portalului EURES sunt disponibile mai multe informaţii utile cu privire la acest subiect.  
 • Ce documente sunt necesare de obicei pentru a vă muta în străinătate?
  Asiguraţi-vă dinainte că deţineţi o carte de identitate sau un paşaport valabil pentru a circula în cadrul SEE. Informaţi-vă bine cu privire la cerinţele în materie de viză şi/sau permis de muncă dacă ...
  - ţara dumneavoastră face obiectul unor măsuri tranzitorii în ceea ce priveşte dreptul lucrătorilor la liberă circulaţie. Pentru mai multe informaţii, consultaţi rubrica „Condiţii de viaţă şi de munca” a portalului EURES sau adresaţi-vă consilierului dumneavoastră EURES;
  - doriţi să lucraţi în afara SEE (pentru informaţii suplimentare privind procedura de depunere a candidaturii, contactaţi ambasada ţării nemembre SEE din ţara dumneavoastră de origine).
 • Şi dacă nu sunt cetăţean al UE?
  Serviciile EURES on-line sunt disponibile cu titlu gratuit tuturor celor care au acces la internet. Dacă locuiţi şi lucraţi deja pe teritoriul SEE sau în Elveţia, puteţi contacta un consilier EURES local sau regional pentru recomandări. Cu toate acestea, găsirea unui loc de muncă cu ajutorul EURES nu afectează obligaţiile legale şi procedurile administrative care s-ar putea aplica cetăţenilor extracomunitari. Dacă intenţionaţi să vă mutaţi dintr-o ţară nemembră SEE (cu excepţia Elveţiei) pentru a locui şi lucra în Spaţiul Economic European sau în Elveţia, de obicei, Ministerul Afacerilor Externe din ţara dumneavoastră vă poate furniza informaţii privind cerinţele legale care însoţesc emigrarea sau să vă îndrume către centre de informare care vă pot ajuta.


III. Solicitarea unui loc de muncă în străinătate

Cum se depune candidatura?

 • Definirea unui plan de carieră
  Definiţi un plan de carieră clar, bazat pe calificările, aptitudinile şi preferinţele dumneavoastră: tipul locului de muncă şi al societăţii, competenţele, sarcinile şi responsabilităţile pe care aţi fi dispus să vi le asumaţi. În acest scop, încercaţi să faceţi un exerciţiu de identificare a unui loc de muncă potrivit folosind motorul de căutare şi/sau opţiunea de căutare după cuvinte cheie de la rubrica „Căutarea unui loc de muncă în EURES” a acestui portal. Comparaţi profilul dumneavoastră cu fişele postului din domeniile care vă interesează.
 • Solicitarea unui anumit loc de muncă
  Trimiteţi-vă candidatura pentru posturile vacante publicate pe acest portal sau pe alte situri internet, în ziare, reviste etc. Aceste anunţuri sunt însoţite de informaţii privind modalitatea de depunere a candidaturii şi persoanele de contact. Multe societăţi au propriile situri de recrutare on-line, pe care uneori se pot trimite candidaturi în format electronic.
 • CV-ul EURES on-line 
  Înregistrându-vă gratuit în „My EURES” pentru solicitanţi de locuri de muncă vă puteţi crea un CV pe care să-l puneţi la dispoziţia angajatorilor înregistraţi şi a consilierilor EURES care îi ajută pe angajatori să identifice candidaţii corespunzători. Solicitantul poate fi contactat fie de un consilier EURES care îi va examina candidatura, fie, în anumite cazuri, direct de angajator.
 • Candidatura spontană 
  Desigur, puteţi elabora şi trimite candidaturi spontane (reţineţi că numeroase posturi vacante nu sunt publicate de către angajatori). Majoritatea siturilor internet destinate absolvenţilor oferă sfaturi şi îndrumări cu privire la CV-uri şi candidaturi spontane. Cea mai frecventă procedură este de a trimite un CV personalizat însoţit de o scrisoare de intenţie unor angajatori selectaţi în prealabil.

Cum se redactează un Curriculum Vitae?

 • CV-ul Europass
  Este preferabil să se utilizeze formatul european de CV, pentru a înlesni compararea calificărilor şi a experienţei dumneavoastră în toate ţările SEE. Acest format de CV este disponibil în prezent în toate limbile SEE în CV-ul EURES on-line şi se potriveşte atât absolvenţilor de învăţământ profesional, cât şi academic. CV-ul Europass oferă o imagine clară a aptitudinilor şi competenţelor unui candidat în toate ţările SEE. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi linkul „Europass” de la rubrica „Subiecte conexe” a portalului EURES.
 • Simplitate
  De obicei, agenţii de recrutare parcurg CV-urile timp de câteva secunde înainte de a face o selecţie. Faceţi-vă CV-ul 
  uşor de citit, folosind propoziţii scurte, un limbaj pozitiv, şi, acolo unde este cazul,termeni tehnici. Eliminaţi informaţiile redundante sau repetitive.
 
 • Realizări
  Scoateţi în evidenţă responsabilităţile anterioare care ar putea fi relevante pentru postul dorit, chiar dacă experienţa dumneavoastră este limitată. Încercaţi să utilizaţi verbe „active” , să demonstraţi un raport cauză-efect atunci când descrieţi realizările dumneavoastră şi să evidenţiaţi întotdeauna realizările dumneavoastră măsurabile .
 • Faptic şi exhaustiv 
  Asiguraţi-vă că informaţiile pe care le furnizaţi sunt reale, corecte şi relevante (axate pe nevoile angajatorilor). Reţineţi că anumite aspecte sau experienţe personale pot să ofere un plus de valoare CV-ului dumneavoastră – locurile de muncă anterioare din timpul studenţiei, stagiile, activităţile de voluntariat sau slujbele de vacanţă v-au ajutat, fără îndoială, să vă îmbunătăţiţi competenţele personale. Prin urmare, nu uitaţi să menţionaţi aceste activităţi şi competenţele pe care le-aţi dobândit.
 • Studii
  Scoateţi în evidenţă realizările dumneavoastră academice, precum şi alte competenţe, în special dacă nu aveţi (sau aveţi puţină) experienţă profesională. Puneţi-vă întrebarea: „Ce conţine în plus parcursul meu academic faţă de sistemul de învăţământ în ţara lor?”.
 • Lungime
  Încercaţi să limitaţi CV-ul dumneavoastră la 
  maximum 2 pagini (timpul angajatorilor este preţios!).Anexaţi CV-ul dumneavoastră la o scrisoare de intenţie în care vă prezentaţi şi vă exprimaţi interesul pentru post. Menţionaţi că sunteţi dispus să furnizaţi informaţii suplimentare la cerere.
 • Claritate
  Redactaţi CV-ul personal şi rugaţi o altă persoană să vi-l corecteze înainte de a-l încărca pe portalul EURES sau de a-l trimite angajatorului.
 • Referinţe
  În multe ţări, este o practică obişnuită să se furnizeze referinţe – nume şi date de contact ale persoanelor care îi pot oferi angajatorului informaţii despre candidat. Verificaţi întotdeauna de două ori referinţele şi, înainte de a le menţiona, cereţi permisiunea persoanelor în cauză.
 • Versiunile CV-urilor personalizate
  Important: adaptaţi CV-ul dumneavoastră standard la profilul postului care vă interesează. Aceasta înseamnă că trebuie să puneţi accentul pe anumite calificări, competenţe, programe de formare sau experienţe relevante pentru postul selectat.
 • Bine de ştiut:
  - Siturile internet ale angajatorilor oferă deseori informaţii relevante despre obiectivele şi interesele societăţii.
  - Unele situri internet destinate absolvenţilor şi unele centre de cariere din cadrul universităţilor oferă, de asemenea, recomandări şi îndrumări cu privire la redactarea CV-ului.

Cum se redactează o scrisoare de intenţie?

 • Obiectiv
  Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în descrierea postului vacant sau este necesară completarea unui formular special, un act de candidatură conţine, de obicei, o scrisoare de intenţie şi un CV (preferabil un CV Europass). Scrisoarea de intenţie este documentul prin care vă prezentaţi angajatorului şi vă exprimaţi interesul pentru postul vacant.
 • Prezentare
  La fel ca în cazul CV-ului, scrisoarea de intenţie trebuie să fie scurtă (1 pagină) şi clară. Redactaţi-o într-un limbaj simplu, dar obiectiv. Concentraţi-vă asupra a trei sau patru elemente relevante (a se vedea mai jos).
 • Conţinut
  Textul scrisorii dumneavoastră trebuie să conţină aproximativ 4 paragrafe, fiecare abordând un aspect diferit. Exemplu:
  1) Exprimaţi-vă interesul pentru post şi menţionaţi de unde aţi aflat despre disponibilitatea acestuia;
  2) Explicaţi de ce sunteţi interesat de post şi de ce credeţi că aveţi profilul necesar;
  3) Evidenţiaţi una sau mai multe competenţe personale şi profesionale extrase din CV-ul dumneavoastră care, în opinia dumneavoastră, ar putea aduce un plus de valoare candidaturii dumneavoastră;
  4) Înainte de a încheia scrisoarea (de exemplu, „Cu stimă”), exprimaţi-vă disponibilitatea de a vă prezenta la un interviu şi menţionaţi posibilitatea de a furniza mai multe informaţii sau documente la cerere.

Ce versiune lingvistică se utilizează?

 • Cu excepţia cazului în care se precizează clar în anunţul privind postul vacant, este preferabil să se scrie în limba oficială a angajatorului sau în limba în care a fost redactată oferta de loc de muncă. După cum s-a menţionat anterior, în cazul unor locuri de muncă transnaţionale, limba engleză este deseori acceptată ca fiind principala limbă de comunicare (urmată de franceză şi de germană). Pentru mai multe recomandări, contactaţi un consilier EURES.
 • Este preferabil să redactaţi personal atât scrisoarea de intenţie, cât şi CV-ul, cu condiţia să cunoaşteţi limba ţării în care intenţionaţi să vă mutaţi. În cazul în care postul necesită cunoaşterea unei anumite limbi, aveţi posibilitatea de a vă demonstra competenţele lingvistice înaintea unui eventual interviu. Întotdeauna rugaţi pe cineva să vă corecteze actul de candidatură înainte să-l trimiteţi.
 • Dacă redactaţi un act de candidatură într-o limbă străină, nu uitaţi să explicaţi semnificaţia anumitor termeni specifici privind studiile şi calificările în limba angajatorului. Dacă este posibil, descrieţi termenii respectivi oferind exemple comparabile din ţara angajatorului. Pentru ajutor suplimentar, contactaţi un consilier EURES.

IV. Testele de selecţie şi interviul

Testele de selecţie sau concursurile oficiale

 • Multe societăţi mari, companii sau instituţii internaţionale solicită candidaţilor să susţină  examinări sau evaluări psihometrice şi tehnice înainte de interviu. Sunt frecvente cazurile în care se recurge chiar la centre de evaluare pentru a se analiza modul în care s-ar comporta potenţialii candidaţi în situaţii reale. Numai candidaţii care au trecut de prima etapă a unui concurs sunt admişi pentru a doua etapă (de obicei, interviul). În perioada de pregătire pentru testele de selecţie, informaţi-vă cu privire la tipul de examinări şi de exerciţii practice utilizate de organizaţia respectivă. Unele situri internet destinate absolvenţilor, precum şi publicaţiile specializate propun instrumente şi metode populare.

Pregătirea interviului

 • Informaţii de bază 
  Asiguraţi-vă că sunteţi bine informat despre companie şi pregătit să adresaţi întrebări despre aceasta şi despre aspecte specifice legate de post. Comparaţi-vă calificările cu cele echivalente din ţara angajatorului. De asemenea, fiţi pregătit să răspundeţi la întrebări privind competenţele dumneavoastră de răspundere/tehnice/administrative/decizionale şi măsura în care corespund profilului postului.
 • Competenţe personale 
  Este posibil să vi se solicite să dovediţi faptul că stăpâniţi limba ţării gazdă şi să ilustraţi modul în care competenţele şi calităţile dumneavoastră corespund cerinţelor postului. În cazul în care cunoştinţele dumneavoastră în limba ţării gazdă sunt limitate, manifestaţi-vă disponibilitatea de a le îmbunătăţi (eventual participând la un curs de limbă). Faceţi un efort şi folosiţi-vă vocabularul, oricât de limitat; arătaţi că sunteţi capabil să o faceţi şi că nu cedaţi uşor!
 • Scenarii din viaţa reală 
  Înainte de interviu, găsiţi exemple de situaţii dificile pe care aţi reuşit să le gestionaţi şi fiţi pregătit să intraţi în detalii pe marginea acestora. Întocmiţi o versiune scrisă a unei „strategii de vânzare” pentru a-l convinge pe angajator că dumneavoastră sunteţi persoana pe care o caută. În cazul unui interviu telefonic, trebuie să aveţi la îndemână acest document şi să exersaţi să expuneţi în mod clar aceste argumente.
 • Întrebări neaşteptate
  Nu vă descurajaţi atunci când vi se adresează întrebări-capcană sau neaşteptate. Păstraţi-vă calmul, aşteptaţi câteva clipe înainte de a răspunde şi, mai ales, fiţi sincer. Dacă nu ştiţi, spuneţi că nu ştiţi, dar explicaţi cum aţi încerca să aflaţi răspunsul sau soluţia.
 • Munca în echipă 
  Subliniaţi contribuţia dumneavoastră la realizările anterioare în echipă. De asemenea, competenţele de conducere, de gestionare şi de interacţiune socială ar trebui menţionate şi susţinute prin exemple.
 • Salariul şi clauzele contractuale
  Informaţi-vă despre salariul mediu (brut şi/sau net) plătit pentru ocupaţii similare şi despre cerinţele în materie de calificări din ţara în care intenţionaţi să vă mutaţi. De asemenea, atenţie la prevederile contractuale şi legislaţia muncii în vigoare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi rubrica „Condiţii de viaţă şi de muncă” a portalului EURES. De asemenea, un consilier EURES vă poate veni în ajutor.

Documentele pe care este recomandat să le prezentaţi la interviu

 • CV 
  Mai multe exemplare ale CV-ului dumneavoastră în limba angajatorului şi eventual, în limba engleză.
 • Certificate
  Fotocopii după certificatele dumneavoastră de absolvire, de participare la cursuri de limbă sau alte calificări.
 • Diploma (diplomele) tradusă (traduse)
  Pentru anumite posturi, cum ar fi cele din sectorul public, s-ar putea să aveţi nevoie de o traducere autorizată a diplomei dumneavoastră, care se poate obţine, de obicei, de la instituţia dumneavoastră de învăţământ sau la ministerul de resort. Informaţi-vă pe lângă autoritatea de învăţământ competentă din ţara dumneavoastră.
 • Acte de identitate 
  Să aveţi la dumneavoastră un paşaport sau o carte de identitate şi eventual, o copie a certificatului dumneavoastră de naştere.
 • Un act de asigurări de sănătate
  Cardul european de asigurări de sănătate (sau un alt act de asigurări de sănătate, în special în cazul cetăţenilor extracomunitari) se va dovedi util în străinătate, în cazul în care intervievatorul vă oferă un post pe loc sau pentru acoperirea eventualelor cheltuieli de sănătate neprevăzute.
 • Poze de paşaport
  Să aveţi la dumneavoastră poze de paşaport pentru o identificare mai uşoară a CV-ului dumneavoastră sau pentru orice altă formalitate necesară.
 • Scrisori de recomandare 
  Scrisorile de recomandare vă pot diferenţia de alţi candidaţi. Dacă nu aveţi experienţă profesională, aduceţi o recomandare din partea şcolii/universităţii dumneavoastră.

V. Mutarea în străinătate

Înainte să vă faceţi bagajele, gândiţi-vă la:

 • Contractul de muncă
  Asiguraţi-vă că, înainte să plecaţi, primiţi un contract de muncă (sau o scrisoare de angajament semnată în mod corespunzător), precum şi o confirmare a salariului dumneavoastră. Luaţi cu dumneavoastră copii ale eventualelor contracte de muncă.
 • Documente
  Faceţi copii după documente importante, inclusiv documente de asigurare, paşaport, contracte de muncă, certificate de naştere, carduri bancare etc. Verificaţi dacă permisul dumneavoastră de conducere este valabil.
 • Cursuri de limbă
  Urmaţi un curs de limbă, preferabil în limba viitoarei ţări gazdă sau în limba de circulaţie pe care o veţi folosi cel mai mult în activitatea dumneavoastră zilnică.
 • Alte oportunităţi de învăţare 
  Informaţi-vă şi, eventual, înscrieţi-vă la cursuri postuniversitare/de conversie profesională şi la programe de formare relevante în SEE (de exemplu, asistenţă socială, pedagogie, administraţie publică, drept etc.). Majoritatea siturilor destinate absolvenţilor şi centrul universitar de cariere din localitatea dumneavoastră (sau asociaţia studenţilor) vor fi în măsură să vă ofere informaţiile necesare. Mai multe informaţii sunt disponibile la rubrica „Studiu” a portalului EURES.
 • Conturi bancare
  Informaţi-vă despre suma de bani pe care ar trebui s-o aveţi în viitorul dumneavoastră cont bancar la intrarea în ţara de destinaţie. Notaţi-vă datele contului bancar actual. Veţi avea nevoie de ele în străinătate pentru a face transferuri bancare.
 • Asigurări
  Nu uitaţi să luaţi cu dumneavoastră un act de asigurări de sănătate valabil. Gândiţi-vă, de asemenea, la posibilitatea de a subscrie o asigurare de călătorie.
 • Cazare/locuinţă
  Căutaţi posibilităţi de cazare şi informaţi-vă cu privire la preţurile chiriilor în viitoarea ţară de reşedinţă (de exemplu, prin căutări pe internet, asociaţii de hoteluri pentru tineret pentru cazare temporară etc.). Verificaţi, de asemenea, cerinţele şi tarifele estimative pentru transportul bunurilor personale.
 • Asigurări sociale
  Contactaţi, înainte de plecare, instituţia dumneavoastră de asigurări sociale pentru a obţine informaţiile şi formularele UE necesare şi/sau un Card european de asigurări de sănătate (pentru dumneavoastră şi familia dumneavoastră, dacă este cazul). Informaţi-vă în legătură cu acordurile dintre state şi formalităţile pentru transferul drepturilor de asigurări sociale (ajutoare sociale, ajutoare de şomaj).
 • Fiscalitate
  Contactaţi autorităţile competente din ţara dumneavoastră de origine pentru a beneficia de consiliere personalizată în ceea ce priveşte acordurile de impozitare cu ţara de destinaţie.
 • Familie 
  În calitate de lucrător mobil, dumneavoastră şi familia dumneavoastră aveţi aceleaşi drepturi ca lucrătorii naţionali. Membrii familiei dumneavoastră pot să vă însoţească şi beneficiază de drept de muncă şi de studiu în noua dumneavoastră ţară de reşedinţă. EURES vă poate ajuta, de asemenea, în găsirea unui loc pentru soţul/soţia sau partenerul/partenera dumneavoastră. Pentru mai multe informaţii, contactaţi un consilier EURES.
 • Şcolarizarea copiilor
  Cea mai bună modalitate de a afla despre şcoli şi sistemul de învăţământ din ţara de destinaţie este de a contacta un consilier EURES local. Căutaţi informaţii pe situl internet al autorităţii de învăţământ competente. De asemenea, puteţi contacta autoritatea de învăţământ din ţara dumneavoastră şi/sau ambasada ţării străine pentru a afla mai multe despre sistemul de învăţământ şi cerinţele în materie de echivalare a studiilor.

Cu puţin timp înainte de plecare...

 • Asiguraţi-vă că aţi încheiat în mod legal şi adecvat orice relaţii contractuale cu furnizorii dumneavoastră de servicii: cazare, apă, gaze, telefon, internet, cablu TV etc. Este bine să aveţi în vedere, de asemenea, banca dumneavoastră şi societăţile de asigurări (în general, pentru o şedere pe o perioadă foarte îndelungată sau definitivă în ţara de destinaţie).
 • Aduceţi la cunoştinţa autorităţii dumneavoastră locale faptul că vă mutaţi în străinătate, dacă se impune acest lucru.
 • Comunicaţi noua adresă poştală tuturor instituţiilor sau entităţilor cu care aveţi legături în mod obişnuit.
 • Informaţi administraţia financiară şi cea responsabilă de ajutoarele sociale din ţara dumneavoastră de origine cu privire la plecarea dumneavoastră.

De asemenea, nu uitaţi de...

 • Paşaportul valabil şi/sau cartea de identitate valabilă pentru dumneavoastră şi pentru membrii familiei dumneavoastră.
 • Viza pentru dumneavoastră şi/sau membrii familiei dumneavoastră, dacă nu sunteţi resortisanţi ai SEE (sau dacă intenţionaţi să vă mutaţi într-o ţară din afara SEE).

VI. Stabilirea într-o altă ţară

 • Cazarea
  Chiar dacă aţi întreprins căutări din timp, înainte să părăsiţi ţara, poate fi dificil să găsiţi un loc de cazare potrivit înainte de sosire. Dacă angajatorul dumneavoastră nu vă poate ajuta, începeţi cu o soluţie temporară şi căutaţi un loc de cazare permanent după ce ajungeţi la destinaţie. Informaţi-vă cu privire la dispoziţiile legale, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile părţilor aplicabile închirierii de locuinţe în noua dumneavoastră ţară de reşedinţă.
 • Formalităţile legale şi administrative
  În majoritatea cazurilor, unele dintre formalităţile legale pentru înregistrarea dumneavoastră în noua ţară vor fi îndeplinite de noul dumneavoastră angajator (înregistrarea la serviciile de asigurări sociale, la autorităţile fiscale etc.). În orice caz, trebuie să fiţi conştient de faptul că aveţi drepturi şi obligaţii. Pentru mai multe informaţii, contactaţi un consilier EURES sau autorităţile locale.
 • Asigurările sociale
  Toate prestaţiile de asigurări sociale legate de un contract de muncă în ţară se acordă în mod egal tuturor cetăţenilor din UE/SEE. Asigurările sociale acoperă concediile medicale şi de maternitate, ajutoarele de şomaj şi indemnizaţiile familiale, accidentele la locul de muncă şi bolile profesionale, invaliditatea şi pensiile la limită de vârstă.
 • Fiscalitate
  Ţările europene au încheiat acorduri fiscale bilaterale pentru a evita ca cetăţenii să plătească de două ori pentru aceeaşi activitate sau pentru acelaşi venit într-o altă ţară.
 • Înregistrarea la biroul local de evidenţă a populaţiei 
  Înregistraţi-vă şi obţineţi o carte de identitate în noua dumneavoastră ţară.
 • Contul bancar
  Deschideţi un nou cont bancar şi informaţi-vă angajatorul cu privire la aceasta (pentru plata salariului).
 • Asigurări
  Dacă închiriaţi sau cumpăraţi o locuinţă sau dacă deveniţi posesorul unei maşini, este obligatoriu să încheiaţi o asigurare împotriva incendiilor şi a accidentelor. Informaţi-vă cu privire la societăţile de asigurări recomandate.
 • Educaţia şi şcolarizarea copiilor
  Informaţi-vă în legătură cu instituţiile şcolare şi formalităţile de înscriere pentru copii. Siturile internet naţionale, autorităţile locale sau chiar angajatorii vă pot ajuta să găsiţi cea mai potrivită instituţie şcolară pentru copiii dumneavoastră.
 • Cursuri de limbă şi/sau de formare profesională 
  Din propria iniţiativă sau la cererea noului dumneavoastră angajator, este recomandat să participaţi la cursuri personalizate care vizează îmbunătăţirea competenţelor dumneavoastră lingvistice şi/sau profesionale.
 • Transportul local
  La sosirea dumneavoastră şi în funcţie de distanţa dintre noua locuinţă şi locul dumneavoastră de muncă, căutaţi cel mai economic şi mai eficient mijloc de transport disponibil. Informaţi-vă în legătură cu preţul biletelor şi al abonamentelor lunare.
 • Facilităţi culturale şi de agrement
  Angajatorul, biroul de administraţie locală, noii vecini şi colegii dumneavoastră de lucru, precum şi siturile internet naţionale vă pot ajuta să găsiţi cele mai interesante locuri şi activităţi la noul dumneavoastră loc de reşedinţă.

Gândiţi-vă, de asemenea, ... la întoarcerea în ţara dumneavoastră de origine

 • Păstraţi legătura cu persoane din ţara dumneavoastră şi/sau din branşa dumneavoastră. Solicitaţi consiliere, eventual unui consilier EURES, cu privire la cea mai bună modalitate de a valorifica experienţa dobândită în străinătate şi începeţi să căutaţi un loc de muncă înainte să vă întoarceţi. EURES vă poate ajuta, de asemenea, să găsiţi un portal profesional în ţara dumneavoastră de origine.
 • Nu uitaţi să solicitaţi formularele europene cu mult timp înainte de a părăsi ţara dumneavoastră de reşedinţă (E205 pentru pensie, E301/E303 pentru ajutoarele de şomaj, Cardul european de asigurări de sănătate etc.).
De remarcat: demersurile de găsire a unui loc de muncă în ţara dumneavoastră de origine în timp ce locuiţi şi lucraţi într-o ţară străină sunt în mare parte similare celor pe care le întreprindeţi când vă mutaţi în străinătate!
 
Pentru mai multe informaţii şi posibilităţi care vă pot ajuta să gestionaţi trecerea de la viaţa de student la viaţa de angajat, vă rugăm să consultaţi alte situri internet, făcând clic pe „Informaţii şi oferte de locuri de muncă pentru absolvenţi” de la rubrica „Linkuri conexe”

Şi nu în ultimul rând, peste 800 de consultanţi EURES sunt pregătiţi să vă ofere informaţii şi asistenţă în orice probleme legate de piaţa muncii din Europa. Începeţi prin a contacta un consilier EURES din ţara dumneavoastră de reşedinţă. Veţi găsi datele de contact ale consultanţilor EURES accesând „Contactaţi un consilier EURES”.
Carierele cercetătorilor

Cercetătorii pot beneficia de posibilităţi de a studia sau de a lucra în alte state membre şi pot utiliza portalul european al mobilităţii cercetătorilor. Un nou site internet - „
EURAXESS - Researchers in motion” - este disponibil în prezent şi oferă o gamă largă de servicii. Acesta este un „ghişeu unic” destinat cercetătorilor care doresc să-şi dezvolte carierele şi competenţele personale prin mutarea în alte ţări. Acest serviciu gratuit, personalizat este menit să ofere informaţii complete şi actualizate privind ofertele de locuri de muncă şi posibilităţile de finanţare în orice domeniu de studiu în întreaga Europă. De asemenea, acesta are rolul de principal punct de informare privind drepturile dumneavoastră, precum şi cele ale instituţiilor de cercetare şi finanţare şi oferă o serie de linkuri pentru a vă ajuta înainte şi după mutare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi rubrica „Subiecte conexe”.
Educaţie şi formare

Comisia Europeană desfăşoară o varietate mare de programe care oferă studenţilor şi cadrelor didactice oportunităţi de educaţie şi formare pe întreg teritoriul Europei. Mai multe informaţii sunt disponibile la rubrica „Studiu” a acestui portal. Consultaţi, de asemenea, rubrica „Linkuri conexe” de pe această pagină şi paginile „Educaţie şi formare”.
ANUNŢ

Rubrica „Condiţii de viaţă şi de muncă” a portalului EURES oferă informaţii suplimentare pentru fiecare ţară membră a EURES la rubrica „Sfaturi utile”.

Veţi găsi, de asemenea, răspunsuri la alte întrebări despre Uniunea Europeană şi libera circulaţie a cetăţenilor de a locui, studia şi lucra într-un alt stat membru pe 
portalul EUROPA.I Like EURES

Protecţia consumatorilor în presă